نیت دیاز

مصاحبه‌های حمزه و دیاز بعد از پیروزی در مبارزه + ف...

[video width="720" height="720" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/09/XiaoYing_Video_1662901664351_HD.mp4"][/video]

عاقبت کری خواندن برای نیت دیاز...

[video width="368" height="480" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/09/XiaoYing_Video_1662832773685.mp4"][/video]

کنفرانس مطبوعاتی دیاز – حمزه کنسل شد! / دانا...

[video width="368" height="368" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/09/XiaoYing_Video_1662727406124.mp4"][/video]

خبر خوب برای برادران دیاز...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، کمیسیون ورزشی نوادا نام ‘ماریجوانا’ را از فهرست مواد و داروهای ممنوعه برای ورزشکاران در این ایالت حذف کرد و این یعنی از این به ...