نوشهر مازندران

برگزاری اولین اردوی تیم ملی کوراش به میزبانی نوشهر...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، اردوی تیم ملی کوراش آقایان از تاریخ ۱۵ مرداد ماه با حضور ۴۰ ورزشکار، شامل نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور ...