ملی پوش پاراتکواندو

تمرینات ملی‌پوشان تکواندو و پاراتکواندو ۷ فروردین ...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، با اعلام سازمان تیم‌های ملی، ملی‌پوشان تکواندو مردان و زنان و پاراتکواندو زنان که خود را برای حضور در رویدادهای پیش رو آماده ...

اصغر عزیزی ۶آبان به ایتالیا اعزام خواهد شد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هشتمین دوره مسابقات قهرمان اروپا پاراتکواندو با حضور ۲۳۹ هوگوپوش، روز پنجشنبه - ۹ آبان ماه ...