مجوز

اخذ مجوز از فدراسیون پزشکی ورزشی؛ شرط فدراسیون جهت...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، علیرضا نصیری سرپرست دبیری فدراسیون درخصوص اخذ مجوز جهت برگزاری مسابقات گفت: ...