مایکل چَندلِر

چندلر پس از قبول فایت با پویریر: منتظر کانر ماندن ...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، چندلر امیدوار بود که مک گرگور پس از بهبود از شکستن پایش به هشت ضلعی بازگردد، اما قهرمان سابق Bellator در نوامبر با ...