لیگ منطقه ای

آغاز لیگ منطقه ای جودو از 4 اسفند ماه...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، رقابت های لیگ منطقه ای در رده های سنی نوجوانان و جوانان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد، در این پیکارها ، مناطق ...