قهرمان جهان

عنوان‌دار کاراته جهان و المپیک به جنگ علیه روسیه ر...

به گزارش پایکله خبری رزم آور ، استانیسلاو هورونا چهره شاخص کاراته جهان از اوکراین با پوشیدن لباس رزم و گرفتن اسلحه، به دیگر هموطنان خود برای جنگ علیه روسیه ...