قرمانی آسیا

جدال دو نماینده سامبو ایران در رقابت های قهرمانی آ...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، رقابت های قهرمانی آسیا سامبو از روز جمعه 14 خرداد ماه برگزار می شود و تیم سامبو ایران با ترکیب محمدرضا سعیدی مدنی در وزن ...