فلوید مِیوِدر

تصویر فلوید روی کمربند WBC...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، شورای جهانی بوکس یا همان World Boxing Council به طوری رسمی اعلام کرد که از این به بعد تصویر فلوید میودر افسانه ای که ...

ادعای جالب فلوید درباره روند آماده سازی خود برای م...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، سال ۲۰۱۷ فلوید مِیوِدر بوکسر افسانه ای و بی شکست در چهل سالگی برای یک مبارزه برابر کانر مک گرگور ستاره یو اف ...