فلوید مِیودر

تمجید تایسون از فلوید / اون معتاد باشگاهه!...

[video width="480" height="854" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2024/02/Tayson_2024-02-08_03-00-43.mp4"][/video]

آشنایی فلوید و تانک / تانک پول اتوبوس هم نداشت!...

[video width="480" height="854" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2023/11/video_2023-11-19_19-52-37.mp4"][/video]

نفرت تایسون از فلوید؛ وقتی مبارزه می‌کرد تلویزیونو...

[video width="480" height="854" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2023/02/video_2023-02-01_20-33-56.mp4"][/video]

من بهترین ورزشکار جهانم!...

[video width="720" height="1280" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/06/XiaoYing_Video_1655538360585_HD.mp4"][/video]

ساعت خاص قهرمان پیشین بوکس جهان + عکس...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، فلوید مِیودر، قهرمان پیشین و بدون شکست بوکس سبک وزن جهان، زندگی بسیار لوکسی دارد و علاقه او به ساعت‌های گران بر کسی پوشیده ...