فریبرز برشی

برشی: فدراسیون انجمن های ورزشی های رزمی، بهترین مت...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، فریبرز برشی اظهار داشت: از شنیدن خبر قانونی شدن فعالیت هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در ایران، بسیار خوشحال شدم و این مهم، با تلاش های ...