علی معلومات

«معلومات» سرمربی تیم کوراش جوانان ایران شد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، در جریان برگزاری اولین جلسه انجمن کوراش استان خراسان رضوی در مشهد که دبیرکل انجمن کوراش کشور نیز حضور داشت، علی معلومات به عنوان ...