عبدالرشید سعدالله یف

“تانک روس” چطور ۶ گوسفند را فدای درمان...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور و به نقل از اکسپرس، عبدالرشید سعدالله یف یکی از بهترین کشتی گیران جهان به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو نزدیک بود بازی های ...