شورای المپیک آسیا

IOC شیخ کویتی را برکنار کرد/ سینگ هندی به میز ریاس...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور و به نقل از سایت inside the games،  کمیته بین المللی المپیک از راندیر سینگ هندی خواست تا به عنوان سرپرست شورای المپیک آسیا ...