سینا کریمیان

اولین دفاع قهرمان از کمربند قهرمانی!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، سازمان ژاپنی K-1 امروز نخستین رویداد خود در سال ۲۰۱۹ را که موسوم به K'FESTA 2 بود به میزبانی "سایتاما سوپر آرنا" برگزار ...

مصاحبه قهرمان ایرانی K-1 پیش از حضور در K’FE...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، اولین رویداد سازمان K-1 ژاپن موسوم به K'FESTA 2 یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ (۱۰ مارس ۲۰۱۹) برگزار می شود و در یکی از ...

بازگشت سینا برای حفظ تاج و تخت!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، اولین رویداد سازمان K-1 ژاپن در سال جدید میلادی یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ (۱۰ مارس ۲۰۱۹) و به میزبانی "سایتاما سوپر آرنا" برگزار ...