سید صادق هاشمی

فرصت دومین قهرمانی K-1 برای یک ایرانی دیگر...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، پس از سینا کریمیان فایتر بلند قامت ایرانی که موفق شد قهرمانی تورنمنت کروزرویت (۹۰ کیلوگرم) سازمان ژاپنی K-1 را به دست آورد،اکنون ...