سعید نیکوخصلت

مدیر تیم‌های ملی کاراته معرفی شد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، با حکم سیدحسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته، سعید نیکوخصلت به عنوان مدیر تیم‌های ملی منصوب شد. در حکم طباطبایی خطاب به نیکوخصلت آمده است: ...