سجاد غریبی

هالک ایرانی به سازمان بوکس bare-knuckle پیوست...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور و به نقل از دیلی میرور، سجاد غریبی که به دلیل فیزیکی بدنی منحصر به فرد خود در اینستاگرام به چهره شاخصی تبدیل شده ...