سازمان PFL

فرانسیس انگانو به سازمان PFL پیوست...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، اولین مبارزه انگانو تو این سازمان اواسط سال ۲۰۲۴ خواهد بود چون انگانو میخواد امسال اولین مبارزه بوکس خودش رو انجام بدهد. همچنین فرانسیس ...