رضا جبارپور

توسط رئیس شورای جهانی بوکس حرفه ای و نماینده ایران...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، رضا جبارپور نماینده بین المللی فدراسیون بوکس حرفه ای آسیا و اقیانوسیه، او پی بی اف، قدیمی‌ترین کنفدراسیون WBC و سفیر بین المللی ...