رضاجبارپور

ابقای جبارپور در سمت خود از سوی سازمان بوکس حرفه‌ا...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، رضا جبارپور با صدور حکمی از سوی رییس شورای جهانی بوکس، مجددا به عنوان نماینده تام الاختیار این سازمان در ایران ابقا شد. ...

مسئولیتی انسان دوستانه و خداپسندانه برای رئیس شورا...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، طی حکمی از سوی رئیس دبلیو بی سی کِرز (WBC Cares) رئیس شورای بوکس حرفه ای ایران، به عنوان سفیر بین المللی شورای ...