دفاع شخصی

دوره داوری دفاع شخصی بانوان برگزار شد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، دوره داوری درجه ۲ و ۳ دفاع شخصی بانوان فدراسیون جودو در تاریخ ۱۹ الی ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲ در سالن هیات جودو استان ...