دادسرا

آزادی رئیس یک فدراسیون با قرار وثیقه...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، برای رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی که پیش از این پرونده‌هایی در یکی از دادسراهای تهران داشته است، قرار وثیقه صادر شده است ...