خبرنگار

نشریه رزم آور از علاقه مندان به خبرنگاري دعوت به ه...

نشریه رزم آور و پایگاه خبری رزم آور در نظر دارد از ميان علاقه مندان به خبرنگاري و آشنا به ورزش های رزمی پس از برگزاري دوره آموزش دعوت به ...