حسن کامرانی‌فر

از چمن به تاتامی؛ کامرانی‌فر سرپرست دبیری جودو شد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، پیش از این صدیقه کعبی‌زاده دبیر فدراسیون جودو بود که پس از اتمام ماموریتش، به وزارت ورزش بازگشت و به‌عنوان مشاور این فدراسیون ...