جهانی

موفقیت نمایندگان ایران در انتخابات فدراسیون جهانی ...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، کنگره فدراسیون جهانی کوراش امروز شنبه در شهر چونگ چو کره جنوبی برای انتخاب رئیس، اعضای هیات رئیسه و روسای کمیته های مختلف برگزار شد که ...