تکواندو آسیا

قضاوت سه داور ایرانی در مسابقات تکواندو قهرمانی آس...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، با دعوت اتحادیه تکواندو آسیا ۳ داور بین المللی ایرانی در بیست و پنجمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا در بخش کیوروگی و هفتمین ...