تایسون فیوری

تایسون فیوری بهترین بوکسور سنگین‌وزن جهان شد...

به گزارش پابگاه خبری رزم آور ، با توجه به مجله رینگ، تایسون فیوری بهترین بوکسور سنگین‌وزن جهان در رنکینگ بالاتر از آنتونی جاشوا قرار گرفت. فیوری پس از حذف دونتی ...