بوکس نیمه حرفه‌ای

تاریخ نخستین مبارزه شه‌بخش در بوکس نیمه‌حرفه‌ای...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، دانیال شه‌بخش بوکسور تاریخ ساز تیم ملی که موفق شد نخستین مدال جهانی تاریخ ایران در این رشته را بدست آورد (در مسابقات ...