انگیزشی

جِروانته دِیویس: برای آینده خودم می‌جنگیم...

[video width="480" height="854" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2024/06/video_2024-06-29_03-47-56.mp4"][/video]

بزرگترین دستاورد کانر در زندگی...

[video width="480" height="854" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2024/02/co_2024-02-08_04-08-33.mp4"][/video]

مایک تایسون کابوس رینگ...

[video width="720" height="1280" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2024/01/tay01-31_10-05-17.mp4"][/video]

حس لعنتی تسلیم شدن ، متوقف اش کن!...

[video width="480" height="854" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2024/01/video_2024-01-23_21-53-56.mp4"][/video]

ذهنيت کانر مک گرگور؛ همه دوست دارن جای من باشند...

[video width="480" height="854" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2023/05/co_2023-05-17_21-52-51.mp4"][/video]

خوشحالی من رو تجربه کن!...

[video width="480" height="854" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2023/04/video_2023-04-09_19-10-59.mp4"][/video]

هرگز تسلیم نشو...

[video width="720" height="1280" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2023/03/video_2023-03-01_19-41-47.mp4"][/video]

اگر فکر میکنی فایتر بودن راحته این ویدئو رو حتما ب...

[video width="368" height="640" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2023/01/video_2023-01-01_13-25-17.mp4"][/video]

برو ناک اوتش کن! / روحیه دادن مثال زدنی مربی الکس ...

[video width="368" height="640" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/11/XiaoYing_Video_1668338202563.mp4"][/video]

من بهترین ورزشکار جهانم!...

[video width="720" height="1280" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/06/XiaoYing_Video_1655538360585_HD.mp4"][/video]

رزمی و اعتماد به نفس...

[video width="1280" height="720" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/05/razmavar_Video_1653376007436_HD.mp4"][/video]

دلتون برای تونی تنگ نشده؟!...

[video width="368" height="480" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/05/Fer_1651580152166.mp4"][/video]

یه هیولا باش!...

[video width="368" height="640" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/05/XiaoYing_Video_1652536920342.mp4"][/video]

ترس به من انگیزه میده !...

اینکه از فردا شروع میکنم تمومش کن!...