انگیزشی

برو ناک اوتش کن! / روحیه دادن مثال زدنی مربی الکس ...

[video width="368" height="640" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/11/XiaoYing_Video_1668338202563.mp4"][/video]

من بهترین ورزشکار جهانم!...

[video width="720" height="1280" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/06/XiaoYing_Video_1655538360585_HD.mp4"][/video]

رزمی و اعتماد به نفس...

[video width="1280" height="720" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/05/razmavar_Video_1653376007436_HD.mp4"][/video]

دلتون برای تونی تنگ نشده؟!...

[video width="368" height="480" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/05/Fer_1651580152166.mp4"][/video]

یه هیولا باش!...

[video width="368" height="640" mp4="https://khabarrazmavar.ir/wp-content/uploads/2022/05/XiaoYing_Video_1652536920342.mp4"][/video]

ترس به من انگیزه میده !...

اینکه از فردا شروع میکنم تمومش کن!...