مهدی احمدی ، نویسنده در پایگاه خبر رزم آور - صفحه 45 از 45

جدال جنجالی مینایی و سودساکورن پشت دیوار چین...

مسعود مینایی فایتر 70 کیلوگرم کشورمان در مسابقات KOF.MTK نانجینگ چین با سودساکورن سور کلینمی فایتر نام آور تایلندی مبارزه کرد. بنا به قول و قرارهای بین دو تیم ابتدا ...

سید عیسی علمدار نظام، بوئاکاو و آرتور کیشنکو در Ku...

پروموشن رو به رشد چینی Kunlun Fight رویداد 45 خود را 16 خرداد 1395 (5 ژوئن 2016) و در سیچوان چین برگزار خواهد کرد.