آذر ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

رئیس سابق فدراسیون کاراته و جانباز جنگ تحمیلی دار ...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، بهزاد کتیرایی از جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی و رئیس سابق فدراسیون ووشو و کاراته به دلیل  اثرات ناشی از جنگ در بیمارستان ...