آذر ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

نبرد بی برنده بمب افکن برنزی و جیپسی کینگ!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، سالن استپلس سنتر لُس آنجلس صبح یکشنبه میزبان یک نبرد تاریخی بوکس بود.مبارزه ای بر سر عنوان قهرمانی سنگین وزن WBC بین دئونتی ...