www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۲۰:۴۸ 1400/12/17

فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی به عضویت مجمع کمیته ملی المپیک درآمد

فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، ، با کسب اکثریت آراء در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ایران به عضویت مجمع این کمیته در آمد.

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، بعد از پیگیری های فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی طی یکسال و نیم گذشته ، درخواست این فدراسیون در خصوص به عضویت درآمدن در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، امروز در مجمع این کمیته به رای گذاشته شد و در نهایت این پیشنهاد با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع ، به تصویب رسید.

از این پس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، یکی از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک خواهد بود.

آخرین اخبار