www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : ۱۶:۲۲ 1400/09/26

احتمال فایت نیت دیاز و داستین پویریر

ماجرای درگیری توئیتری داستین پویریر و نِیت دیاز از مصاحبه اخیر داستین شروع شد که گفته بود در حال حاضر تنها چیزی که منو برای مبارزه کردن به وجد میاره فایت با نیت دیاز هستش!

آخرین اخبار

فعالیت کمیته هوگام متوقف شد
فعالیت کمیته هوگام متوقف شد
بر اساس بخشنامه دفتر مشترک امور فدراسیون ها وزارت ورزش و جوانان، کمیته تازه تاسیس هوگام صلاحیت برگزاری مسابقات را نداشته و لذا از ادامه فعالیت کمیته هوگام جلوگیری شد.