» مجید علی نژاد

پیروزی من در تاریکی پیش از طلوع آفتاب رخ می دهد!...

از درگیری خیابانی تا رویای ۲۰۰ مبارزه حرفه ای...

شماره آبان ماه “ماهنامه رزم آور” منتشر شد...

در شماره ۲۶۷ ، آبان ۱۳۹۷ ماه ماهنامه رزم آور می خوانید: - کیک بوکسینگ و موآی تای - سه دوست یا سه دشمن - سلامت در تای چی - مفهوم درونی و بیرونی ...

شوماخر کوچک وارد رینگ رزم آور شد!...

نگاهی به بازی تاج و تخت GLORY...

عقاب داغستان VS بدنام ایرلندی...

جذابترین صحبت های بانوی طلسم شکن ووشو...

رکوردشکنی کودک قاتل در سرزمین اژدها...

شماره شهریور ماه “ماهنامه رزم آور” منتشر شد...

در شماره ۲۶۶ ، شهریور ۱۳۹۷ ماه ماهنامه رزم آور می خوانید: - کاراته هنر رزمی - پیش به سوی قهرمانی - بروس لی و بوکس - جشنی برای بازوها - آی کی یو تکنیک ...

برادران موفق دنیای رزمی و رازهای ماندگاری...

گلوری ۵۶ و داستان حقی که به حق دار نرسید!...

هوک راست جادویی که ضامن قهرمانی شد!...

شماره مرداد ماه “ماهنامه رزم آور” منتشر شد...

در شماره ۲۶۵ ، مرداد ۱۳۹۷ ماه ماهنامه رزم آور می خوانید: - کاراته برای کودکان - کنتاکت و پیدایش آن - هنر رزمی هنر مراقبت - ضربه مشت نهایی - ده شهر ده افسانه - ...

نخستین مصاحبه امیر فرجام در ایران از خوانندگی تا ب...

از زلزله کرمانشاه تا زلزله بوکسور تیم ملی بعد از خ...

روایت قهرمانی مجدد پادشاه کیک بوکسینگ در GLORY 54...