دی ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

سرمربی پیشین تیم ملی جودو ثبت نام کرد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون جودو امروز هم پیگیری شد و در نخستین روز از دیماه دو نفر با حضور در فدراسیون ...