مرداد ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

شوک بزرگ در GLORY 56!...

به گزارش‌ پایگاه خبری رزم‌ آور ، رویداد GLORY 56 بامداد شنبه به میزبانی ۱st Bank Center دِنوِر ایالات متحده امریکا برگزار شد. در مهمترین مبارزه شب آرتِم وحیتوف مدافع عنوان ...