مرداد ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

شمارش معکوس تا GLORY 56 دِنور!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، رویداد GLORY 56 بامداد شنبه ۲۰ مرداد ۹۷ به وقت ایران (شنبه شب ۱۰ آگوست ۲۰۱۸ به وقت محلی) و در سالن ۱st ...