خرداد ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

۶ عضو تیم ملی جودو به ژاپن می‌روند...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، جودو ایران با ۶ نماینده در بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت که در این بین سه جودوکار در بخش مردان و سه نماینده هم ...