اردیبهشت ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

ووشو یکی از امیدهای کسب مدال در بازیهای آسیایی است...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، سیدرضا صالحی امیری عصر امروز روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه به همراه نصراله سجادی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های آسیایی و تنی چند از ...