اردیبهشت ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

کابوسی با طعم شیرین در انتظار GGG ؟!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، پس از مثبت شدن دو تست دوپینگ کانلو آلوارز و به دنبال آن کناره گیریش از مبارزه ۱۵ اردیبهشت در برابر گنادی گلوکین ...