فروردین ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

رابین فان روسمالن قهرمان بلامنازع پر وزن GLORY شد!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، رویداد GLORY 52 بامداد یکشنبه در Pacific Room لُس آنجلس برگزار گردید.در مهمترین مبارزه شب،رابین فان روسمالِن مدافع عنوان قهرمانی دسته پر وزن ...

پارکر سدی قابل احترام که حریف AJ نشد!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، استادیوم پرینسیپالیتی شهر کاردیف ولز دیشب میزبان یکی از مبارزات مهم در تاریخ دنیای بوکس بود.جایی که آنتونی جاشوا قهرمان سنگین وزن بوکس ...