فروردین ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

تاکرو در K-1 تاریخ ساز شد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، سازمان ژاپنی K-1 بزرگترین رویداد خود در سال ۲۰۱۸ را با نام K'FESTA-1 و به میزبانی استادیوم بزرگ "سایتاما سوپر آرنا" برگزار کرد. مهمترین ...