آذر ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

ناامیدی درخشان از آینده درخشان جوانان جودو/ بازگشت...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، در ادامه اعزام های سریالی تیم ملی جودو به رقابت های گرنداسلم، جودوکاران کشورمان قرار است به آخرین مرحله مسابقات گرانداسلم جودو (سال ...