آذر ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

ردای قهرمانی K-1 بر تن پلازیبات...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، تورنمنت قهرمانی دسته سنگین وزن مسابقات K-1 WORLD GP 2017 پنجشنبه شب به وقت محلی در "سایتاما سوپر آرنا" ژاپن برگزار شد و ...