آبان ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

تاخت و تاز بوکسر ایرانی همچنان ادامه دارد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، "الکس دیلمقانی" بوکسر ۲۶ ساله ایرانی - بریتانیایی ، پنجمین و آخرین مبارزه اش در سال ۲۰۱۷ را با پیروزی بر حریفی از ...