شهریور ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

چه کسی پیروز نبرد بزرگان خواهد بود؟...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، گنادی گنادیویچ گلوکین ملقب به GGG بوکسر ۳۵ ساله قزاقستانی که تاکنون هیچ شکستی را در کارنامه حرفه ای خود تجربه نکرده و رکورد ...