شهریور ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

نهرودی: دل ما با سرمربی کوبایی است و او هم تمایل ب...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، در حالی که زمزمه های پایان همکاری با خمینز کوبایی در تیم ملی بوکس به گوش می رسد حسین نهرودی مدیر تیم های ملی ...