شهریور ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

راه‌هایی برای ایجاد تعادل در قدرت عضلات...

به‌ گزارش پایگاه خبری رزم آور ‌و ‌به نقل از یاهو، مساوی نبودن قدرت بدن شما در هر دو طرف بدن مساله‌ای نیست که شما نگران کند. با این حال ...

تاثیرات مخرب مصرف ایبوپروفن در ورزشکاران استقامتی...

به‌ گزارش ‌پایگاه خبری رزم آور و به نقل از My Times، طبق مطالعات جدید مصرف مسکن ایبوپروفن در افرادی که ورزش شدید انجام می‌دهند ممکن است موجب آسیب رسیدن به ...